Gegevens bouwheer (u)
Naam (bouwheer): *
Adres (bouwheer): * nr. (bouwheer): *
Postcode (bouwheer): * Gemeente (bouwheer): *
Tel. of GSM (bouwheer): *
email (bouwheer): *

Mijn architect
Naam (architect):
Adres (architect):
Postcode (architect): Gemeente (architect):
Tel. of GSM (architect):
email (architect):

Werfadres
Adres (werf): *
Postcode (werf): * Gemeente (werf): *

Mijn project is een:
Mijn project *Nieuwbouw Renovatie
Ik kies voor
Systeem C
Systeem C+ (vraaggestuurd systeem)
Aanvullend bij Systeem C+ (enkel nodig bij "vraaggestuurd"):
op basis van luchtvochtigheid
op basis van CO2-concentratie
op basis van luchtvochtigheid en CO2-concentratie
met extra aanwezigheidssensoren (EVO)

Datum werken:
Aanvang werken gepland (datum):
of
Werken reeds begonnen (datum):

Technische informatie:
Technische informatie
Er wordt vloerverwarming voorzien
Er kan een vals plafond aangebracht worden
De dikte van isolatie en chape op de vloer (hierna dikte ingeven)
Dikte van isolatie en chape op de vloer (in mm):

Ik voeg plannen bij:
Plannen *